ინდუსტრიაში დასაქმბულთა შეხვედრა ნორვეგ დიპლომატთან