ეთერ მათურელი: "მაღალანაზღაურებად სამსახურებში ქალებს საპასუხისმგებლო თანამდებობების დაკავების შესაძლებლობა არ ეძლევათ"