გსურთ შეამციროთ უთანასწორობა? საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) ახალი კვლევის თანახმად, პროფკავშირებში გაერთიანება მთავარია!