გოჩა ალექსანდრია: "თითქმის არ არსებობს პუნქტი შრომით კანონმდებლობაში, რომელიც საწარმოებში არ ირღვევა"