განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრსა და საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებას შორის მემორანდუმი გაფორმდა