პროფკავშირების საჩივრების საფუძველზე სახალხო დამცველმა შრომის ინსპექციას ზოგადი წინადადებით მიმართა