“ღირსეული შრომის დღე“ საქართველოში ღირსეულად აღინიშნება