უთანასწორობის კატასტროფული მაჩვენებელი: 62 ადამიანი იმავე ქონებას ფლობს, რასაც მსოფლიო მოსახლეობის ნახევარი