პეტრიაშვილმა საქართველოს გამოწვევებზე სასაუბროდ ყველა შესაძლებლობა გამოიყენა