ირაკლი პეტრიაშვილი შვეიცარიაში შრომის საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობს