პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილის ოფიციალური ვიზიტი პოლონეთში