ბრიუსელში ევროპის პროფკავშირების ქალთა კომიტეტის შეხვედრა მიმდინარეობს

სხდომის მონაწილეებს საქართველოში შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით არსებულ ვითარებაზე ინფორმაცია საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილემ ეთერ მათურელმა მიაწოდა, რომელიც ამავდროულად პროფკავშირების პან ევროპული რეგიონული საბჭოს ვიცე პრეზიდენტიცაა. ეთერ მათურელმა კოლეგები ევროპის ქვეყნებიდან საქმის კურსში ჩააყენა, ხვალ თბილისში დაგეგმილ მუშათა მსვლელობასთან დაკავშირებით, რომელიც ხშირი საწარმოო უბედური შემთხვევებით, გაუმართავი საკანონმდებლო ბაზითა და შრომის ინსპექციის არ არსებობითაა გამოწვეული. ეთერ […]

ბრიუსელში პროფკავშირების პან ევროული რეგიონული საბჭოს ქალთა კომიტეტის სხდომა იმართება.

ევროპის დიპლომატიურ დედაქალაქში პროფკავშირების პან ევროული რეგიონული საბჭოს ქალთა კომიტეტის სხდომა იმართება. ბრიუსელში მიმდინარე შეხვედრაში მონაწილეობას იღებს საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე ეთერ მათურელი, რომელიც ამავდროულად ‘PERC’-ის ქალთა კომიტეტის ვიცე პრეზიდენტიცაა. განიხილავენ გლობალური მასშტაბით არსებულ აქტუალურ საკითხებს, როგორიცაა გენდერული თანასწორობა ოჯახსა და სამსახურში, ქალთა პრობლემები დასაქმების ადგილებზე, ანაზღაურება, ქალისა და მამაკაცის ხელფასებს შორის სხვაობა და […]