პროფკავშირებმა საზღვარგარეთ დასაქმების მსურველი მოტყუებული სტუდენტებისთვის შუამავალ კომპანიას ხარჯები სრულად აანაზღაურებინა