სტამბის თანამშრომელზე მოძალადე დირექტორის შიშით დასაქმებულები ფაქტებს ვერ ადასტურებენ