“სსმპკ” ნაციონალური მოძრაობის მიერ ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარისადმი მიმართვას ეხმაურება

საქართველოს საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული კავშირი ეხმაურება „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“  მიერ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის, გიგა ფარულავასადმი მიმართვას, რომლის მიხედვითაც, ზუგდიდის საკრებულოს აპარატისა და აიპების რეორგანიზაციასა და ზუგდიდის ბიუჯეტში სახელფასო ფონდის შემცირებას ითხოვენ.

საქართველოს საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული კავშირი „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას“ ახსენებს, რომ სახელფასო ფონდის შემცირება პირდაპირპროპორციულია სახელფასო ანაზღაურების ან დასაქმებულთა საშტატო შემცირებისა.  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში  დასაქმებული ადამიანები კი შერჩეულნი არიან კონკურსის წესით. უფრო მეტიც, საჯარო მოხელეებს, „საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“  კანონის თანახმად, შემცირების ნაცვლად, შრომის ანაზღაურების საბაზო თანამდებობრივი სარგო უნდა გაეზარდოთ.

ამასთან, „ნაციონალური მოძრაობის მიერ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მიმართ გაგზავნილ წერილში, მოთხოვნათა ნაწილი კანონთან შესაბამისობაში არ მოდის. მაგალითისთვის, საკრებულო უფლებამოსილი არ არის ზუგდიდის აიპების რეორგანიზაციისა.

საქართველოს საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული კავშირი მიიჩნევს, რომ ამ მოთხოვნების საფუძველზე, „ნაციონალური მოძრაობა“  საკრებულოს მართვის პროცესში საკუთარი პოლიტიკური პასუხისმგებლობის არიდებას ცდილობს.

საქართველოს საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული კავშირი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, საკრებულოს თავმჯდომარეს გიგა ფარულავას და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერს მამუკა წოწერიას მოუწოდებს იხელმძღვანელონ „ნორმატიული აქტების შესახებ“ და „საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ კანონით.