სოციალური დაცვის სტანდარტებზე თბილისში კონფერენცია გაიხსნა