შრომითი ურთიერთობების გენდერული ასპექტები - პროფკავშირების სემინარი დასაქმებულთა ცნობიერების ამაღლებისთვის