ირაკლი პეტრიაშვილის თავმჯდომარეობით მთავარ შრომის ინსპექტორთან არსებული მრჩეველთა საბჭოს სხდომა გაიმართა

საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების ხელმძღვანელის, ირაკლი პეტრიაშვილის თავმჯდომარეობით  მთავარ შრომის ინსპექტორთან არსებული მრჩეველთა საბჭოს რიგით მეოთხე სხდომა გაიმართა.

შეხვედრაზე განხილული იყო სამუშაო სივრცეში უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ შემუშავებული ტექნიკური რეგლამენტის პროექტი.

დასაქმებულთა ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, პროფკავშირების გაერთიანებამ წარმოადგინა საუკეთესო ქვეყნების პრაქტიკაზე დაყრდნობით შემუშავებული მოსაზრებები  იმ აუცილებელი სტანდარტების შესახებ,  რომელსაც სამუშაო სივრცე უნდა პასუხობდეს.

პროფკავშირებმა  ასევე დაყენა საკითხი სპეციფიკური სამუშაო რეჟიმის მქონე დარგების ნუსხის პროექტიდან ისეთი სექტორების ამოღების შესახებ, რომელიც არ არის დაკავშირებული  სასიცხოცხლოდ მნიშვნელოვან მომსახურების მიწოდებასთან. მაგალითად: სოფლის მეურნეობა, სატყეო და თევზის მეურნეობის, საზღვაო თევზჭერა; ტრანსპორტი და დასაწყობება, განათლება, ტექსტილი, მშენებლობა, დისტრიბუცია და სხვა.

აღსანიშნავია, რომ  პროფკავშირების გაერთიანებისთვის იმთავითვე მიუღებელი იყო შრომის კოდექსით სამუშაო დროსთან დაკავშირებით ორმაგი სტანდარტის დადგენა, რაც  40 საათიან სამუშაო კვირას, ხოლო სპეციფიკური რეჟიმის სამუშაოებისთვის 48 საათიან სამუშაო კვირას გულისხმობს. აღნიშნული პროფკავშირებმა საკონსტიტუციო სასამართლოში ჯერ კიდევ 2013 წელს გაასაჩივრა. პროფკავშირების პოზიცია არც 2020 წლის შრომის რეფორმის დროს იქნა გაზიარებული და შესაბამისად, მთავრობას დაევალა სპეციფიკური სამუშაო რეჟიმის მქონე დარგების ჩამონათვალის დამტკიცება.

მიუხედავად ამისა, პროფკავშირების მოთხოვნით დადგენილების პროექტი ითვალისწინებს მნიშვნელოვან დებულებას, რომლის მიხედვითაც 48 საათიანი სამუშაო კვირა გავრცელდება  სპეციფიკური სამუშაო რეჟიმის მქონე საწარმოში მხოლოდ იმ დასაქმებულ პირზე, რომელთან მიმართებითაც ობიექტურად აუცილებელი მოცემულობიდან გამომდინარე არსებობს სამუშაო/საწარმოო პროცესის უწყვეტობის საჭიროება და შესაბამისად, მოითხოვება 8 საათზე მეტი ხანგრძლივობის უწყვეტ რეჟიმში მუშაობა.

ამავე დადგენილების პროექტით, აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებულ ნებისმიერ დავაზე მრჩეველთა საბჭო იმსჯელებს, რაც პროფკავშირებს კვლავ უტოვებს  ბერკეტს არ მოხდეს 48 საათიანი რეჟიმის ფართო ინტერპრეტაცია.

მხარეებმა იმსჯელეს განსახორციელებელ ცვლილებებზეც.

საბჭოს სხდომაზე წარმოდგენილი იყო 2021 წელს ჩატარებული ინსპექტირების შედეგები, როგორც უსაფრთხოების, ისე უფლებების დაცვის მიმართულებით.

შეხვედრაზე ასევე განხილული იყო შრომის ინსპექციის სამსახურის ზოგადი ანგარიში და სამომავლო გეგმები.

მთავარ შრომის ინსპექტორთან არსებული მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობაში, პროფესიული კავშირების გაერთიანების, საქართველოს პარლამეტის, სახალხო დამცველის,  დამსაქმებელთა და ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლები შედიან.