სასამართლომ სექსუალური შევიწროების ფაქტი დაადგინა და სამსახურიდან გათავისუფლება უკანონოდ ცნო

სექსუალურად შევიწროებულმა და სამსახურიდან უკანონოდ გათავისუფლებულმა ანა ჯიქიამ საკუთარი სიმართლე სასამართლოში დაამტკიცა. იგი პროფკავშირის დახმარებით, მორალური და მატერიალური, ასევე, სახელფასო განაცდურის სახით კომპენსაციებს მიიღებს.

ახალგაზრდა ქალმა სს აბკ-ში მუშაობა გრაფიკული დიზაინერის პოზიციაზე 2-კვირიანი გამოსაცდელი ვადით 2022 წლის 07 თებერვალს დაიწყო. შეთანხმება ზეპირსიტყვიერი იყო. შრომითი ხელშეკრულება მისთვის არც ამ ვადის გასვლის შემდეგ გაუფორმებიათ.

ანა ჯიქიას 2022 წლის 01 მარტით დათარიღებული შრომითი ხელშეკრულება 15 აპრილს კომპანიამ მხოლოდ მას შემდეგ გაუფორმა, რაც სს აბკ-ს სამეთვალყურეო საბჭოს ერთ-ერთი წევრის მეუღლემ გ.მ.-მ ის სექსუალურად შეავიწროვა.

კერძოდ, 9 აპრილს,  როდესაც დამსაქმებლის მიერ ორგანიზებული წვეულებიდან დირექტორთან, 2 თანამშრომელ გოგოსთან, 1 თანამშრომელ ბიჭსა და სს აბკ-ს სამეთვალყურეო საბჭოს ერთ-ერთი წევრის მეუღლესთან გ.მ.-სთან ერთად სს აბკ-ს დირექტორის მიერ გამოძახებული ტაქსით ქ. თელავში მდებარე სასტუმროში ბრუნდებოდნენ,  გ.მ. ანა ჯიქიას სხეულის ინტიმურ ნაწილებზე შეეხო და ნებართვის გარეშე კალთაში გადაისვა.

სასტუმროში დაბრუნების შემდეგ ნ.ს.-მ, ნ.კ.-მ და ანა ჯიქიამ ფაქტის შესახებ დირექტორს უამბეს.

მიუხედავად იმისა, რომ დამსაქმებელი ანა ჯიქიას მუშაობით კმაყოფილი იყო და შესრულებული სამუშაოს მიმართ პრეტენზია არასდროს გამოუთქვამს, 31 მაისს, სს აბკ-ს დირექტორმა მას ზეპირსიტყვიერად შეატყობინა, რომ გამოსაცდელი ვადა ეწურებოდა და პირველი ივნისიდან შრომით ხელშეკრულებას უწყვეტდა. გარდა ამისა, კომპანიას ჰქონდა ფინანსური პრობლემები და მისთვის ხელფასის გადახდას ვერ შეძლებდა.

2022 წლის 23 ივნისს ანამ გაიგო, რომ კომპანიამ სამსახურში ორი ახალი გრაფიკული დიზაინერი აიყვანა. ჯიქიას გაუმძაფრდა ეჭვი, რომ მისი გათავისუფლება სწორედ 9 აპრილს მომხდარი სექსუალური შევიწროების ფაქტის მხილების გამო მოხდა და სოციალურ ქსელში  სტატუსი გამოაქვეყნა. კომპანიის მხრიდან ამას ერთგვარი მუქარა მოჰყვა, რომ ცილისწამების მოტივით სასამართლოს მიმართავდნენ.

ანა ჯიქია პროფკავშირების გაერთიანების დარგობრივ ორგანიზაციას, „ლაბორს“ დაუკავშირდა. პროფკავშირების გაერთიანების იურისტის, თამილა გაბაიძის დახმარებით ქალმა  სასამართლოში სარჩელი შეიტანა.

სასამართლოში მოწმის სახით დაკითხულმა ნ.ს.-მ ანა ჯიქიას გ.მ.-ს მიერ კალთაში უნებართვოდ გადასმის ფაქტი დაადასტურა. სასამართლოს ჩვენება მისცა ახალგაზრდა ქალის ფსიქოთერაპევტმაც, რომლის დახმარებაც მას განცდილი სტრესის დასაძლევად დასჭირდა.

თბილისის საქალაქო სასამართლომ 2023 წლის 31 მარტს გ.მ.-ს მხრიდან, რომელიც, სხვათაშორის, პედაგოგიურ საქმიანობას ეწევა, ანა ჯიქიას მიმართ სექსუალური შევიწროების ფაქტი დაადგინა. მას ანას სასარგებლოდ მორალური ზიანის სახით 3000 ლარის, ხოლო მატერიალური ზიანის სახით 450 ლარის გადახდა დაეკისრა.

გარდა ამისა, სასამართლომ ბათილად ცნო სს აბკ-ს მიერ ანა ჯიქიას გათავისუფლება, მათ შორის, არსებული სამართლებრივი ურთიერთობა უვადო შრომით ურთიერთობად მიიჩნია. სასამართლომ განმარტა, რომ სს აბკ, როგორც დამსაქმებელი, ვალდებული იყო, დაემტკიცებინა, რა სახის სამართლებრივი ურთიერთობა ჰქონდა მოსარჩელესთან, რაც მან ვერ შეძლო.

სასამართლომ სს აბკ-ს იძულებითი განაცდურის სახით დააკისრა ხელფასის გადახდა გათავისუფლების დღიდან გადაწყვეტილების აღსრულებამდე ყოველთვიურად ხელზე ასაღები 1000 ლარის ოდენობით, რაც დღეის მდგომარეობით 10 000 ლარს შეადგენს. სასამართლომ სექსუალური შევიწროების ფაქტის გამო სამსახურში ანას აღდგენა მიზანშეუწონლად მიიჩნია. აღდგენის შეუძლებლობის გამო, სს აბკ-ს დამატებით 3000 ლარის ოდენობით კომპენსაციის გადახდა დააკისრა. ხოლო მოპასუხე მხარეებს, ანა ჯიქიას მიერ გაწეული სასამართლო ხარჯების ანაზღაურება დაეკისრათ.

სასამართლომ გაიზიარა მოსარჩელის პოზიცია, რომ კალთაში გადასმა გულისხმობდა საპირისპირო სქესის მქონე ადამიანებს შორის სხეულის ინტიმურ ნაწილებზე შეხებას და ასეთი ქცევა ატარებდა სექსუალურ შინაარსს.

სასამართლომ გაითვალისწინა ვითარებაც, რომელშიც მოხდა შევიწროების ფაქტი და მიუთითა, რომ სხვა პირების თანდასწრებით ნებართვის გარეშე კალთაში გადასმით გ.მ.-მ ანა ჯიქიაში გამოიწვია სირცხვილისა და უხერხულობის განცდა, რაზეც ისაუბრა მისმა ფსიქოთერაპევტმაც.

სასამართლოს გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანია სექსუალური შევიწროების მსხვერპლთა უფლებების დაცვისა და სასამართლო პრაქტიკის განვითარებისთვის, იმისთვის, რომ მსხვერპლებმა შრომით ურთიერთობაში კოლეგების თუ ხელმძღვანელობის არასასურველი ქცევის წინააღმდეგ ხმა აიმაღლონ.

პროფკავშირების პრაქტიკა აჩვენებს, რომ სექსუალური  შევიწროება და დისკრიმინაციის ნებისმიერი ფორმა გამანადგურებელ გავლენას ახდენს ადამიანზე, მის თვითშეფასებაზე, პროფესიული რეალიზების შესაძლებლობებსა და სიცოცხლისუნარიანობაზე. პროფკავშირები მოუწოდებს დისკრიმინაციის შესაძლო მსხვერპლებს, არ შეეგუონ მსგავს სიტუაციას და მოგვმართონ დახმარებისთვის!