სასამართლომ სექსუალური შევიწროების ფაქტი დაადგინა და სამსახურიდან გათავისუფლება უკანონოდ ცნო