შრომითი უფლებები, დისკრიმინაციის აკრძალვა და აღსრულების მექანიზმები – ცნობიერების ამაღლების სემინარები გრძელდება

2021 სექტემბერს, საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ორგანიზებითა და ამერიკის სოლიდარობის ცენტრის მხარდაჭერით, ჩატარდა ორდღიანი სემინარი თემაზე: შრომითი უფლებები, დისკრიმინაციის აკრძალვა და აღსრულების მექანიზმები

სემინარის მომხსენებლებმა აფხაზეთის პროფესიული კავშირების გართიანების წევრებთან და პროფ. აქტივისტებთან განიხილეს ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა:

 • შრომითი კანონმდებლობა და უახლესი ცვლილებები (არსებითი პირობები – ხელშეკრულების ფორმა, ვადა, სამუშაო ადგილი, შესასრულებელი სამუშაო და აშ);
 • წინასახელშეკრულებო ეტაპზე დისკრიმინაცია, მტკიცების ტვირთი, გონივრული მისადაგება;
 • ქალთა დამატებითი შრომითი გარანტიები შრომის კოდექსის მიხედვით;
 • საავადმყოფო ფურცლით სარგებლობა;
 • დისკრიმინაციისა და შევიწროების მნიშვნელობა;
 • სამუშაო საათების ნორმის დაცვის აუცილებლობა;
 • ზეგანაკვეთურად და შეთავსებით ნამუშევარი საათების ანაზღაურება;
 • ყოველწლიური კუთვნილი შვებულებით სარგებლობა;
 • გამოსაცდელი ვადის მვნიშვნელობა;
 • შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის საფუძვლები;
 • უფლების დაცვის მექანიზმები და ა.შ

სემინარს უძღვებოდნენ: პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი  თამარ ვეფხვაძე, საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების იურისტები: სერგო მახარაძე და გაგი მელიქიძე.

ტრენინგმა კითხვა-პასუხის რეჟიმში, საინტერესოდ ჩაიარა.