საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანება, ბორჯომის ქარხანაში მიმდინარე გაფიცვასთან დაკავშირებით ადმინსტრაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებას პასუხობს