შპს „საქართველოს ფოსტა“ - ადგილი, სადაც ირღვევა ადამიანის უფლებები