საქართველოს ფოსტის ხულოს სერვისცენტრიდან გათავისუფლებული ორსული ქალის საქმეზე საჩივარი ხელვაჩაურის საქალაქო სასამართლომ  წარმოებაში მიიღო!