საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციასა და პროფკავშირების გაერთიანებას შორის შრომით საკითხებზე დისკუსია გაიმართა