რესტორან „რეტროს“ მფლობელი ორჯერ ნასამართლევია, თუმცა დაკავებული ისევ არ არის

საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ 3 ივნისს სოციალურ ქსელში გავრცელებული ძალადობის ფაქტის ამსახველი ვიდეო კადრების საფუძველზე პოლიციამ რესტორან „რეტროს“ მფლობელი თეიმურაზ ვარშანიძე დააკავა, თუმცა, ის მალევე, 5000 ლარის ოდენობით გირაოს საფუძველზე გათავისუფლდა. საგულისხმოა, რომ ბრალდებულისთვის პატიმრობის ნაცვლად გირაოს მოითხოვდა სწორედ პროკურატურა, რაც სასამართლოს ართმევდა შესაძლებლობას, ბრალდებული პატიმრობაში დაეტოვებინა.

პროფკავშირების გაერთიანება ვიდეოს გავრცელებისთანავე დაუკავშირდა „რეტროს“ თანამშრომლებს და სხვებთან ერთად იცავს დაზარალებულის ინტერესებსაც. სისხლის სამართლის საქმის მასალების გაცნობის შედეგად დადგინდა, რომ თეიმურაზ ვარშანიძე ორჯერ არის ნასამართლევი: ერთხელ 2016 წელს დიდი ოდენობით ფსიქოტროპული ნივთიერების უკანონოდ შეძენის, შენახვისა და თურქეთიდან საქართველოში შემოტანის მუხლით, ხოლო მეორედ, 2023 წლის 26 აპრილს, სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების წესების დარღვევის გამო, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია.

ორივე შემთხვევაში, ბრალდებულთან გაფორმდა საპროცესო შეთანხმება: პირველ შემთხვევაში, თეიმურაზ ვარშანიძეს სასჯელი ჩაეთვალა პირობითად, აგრეთვე, მიესაჯა ჯარიმა 7000 ლარის ოდენობით, ხოლო მეორე შემთხვევაში – მხოლოდ ჯარიმა დაეკისრა 5000 ლარის ოდენობით.

იმის გათვალისწინებით, რომ თეიმურაზ ვარშანიძე რესტორან „რეტროს“ 100%-ის წილის მესაკუთრეა და სამუშაო პროცესშიც ყოველდღიურად იყო ჩართული, მიუთითებს, რომ მას აქვს შესაძლებლობა, გავლენა მოახდინოს როგორც მოწმეებზე, ისე, სხვა მტკიცებულებებზე. ეს რისკი გაიზრდება მას შემდეგ, რაც შრომის ინსპექციის სამსახური გასცემს „რეტროს“ საქმიანობის განახლების ნებართვას. დასაქმებულები პირად საუბრებში აღნიშნავენ ირიბი კომუნიკაციის მცდელობის შესახებაც. რესტორან „რეტროში“ დარღვევების სიმძიმეს ხაზს უსვამს შრომის ინსპექციის სამსახურის უპრეცედენტო გადაწყვეტილებაც – სრული მანდატით ამოქმედების დღიდან შრომის ინსპექციამ პირველად შეუჩერა დამსაქმებელს საქმიანობა.

პროფკავშირების გაერთიანება საგანგაშოდ მიიჩნევს თეიმურაზ ვარშანიძის მიმართ სისხლის სამართლის გამოძიების მიმდინარეობისას გირაოს გამოყენებას, განსაკუთრებით, იმ ფონზე, როდესაც დასტურდება, რომ ბრალდებულმა სულ რაღაც 2 თვის წინ შრომის კანონმდებლობის ისეთი დარღვევა ჩაიდინა, რამაც, სამწუხაროდ, ფატალური შედეგი გამოიწვია.

შემაშფოთებელია ის გარემოებაც, რომ პროკურატურამ შრომის უსაფრთხოების წესების დარღვევით მომუშავე დამსაქმებელთან ისეთი საპროცესო შეთანხმება გააფორმა, რომელიც ჩადენილ დანაშაულთან შედარებით ზედმეტად მსუბუქ სასჯელს ითვალისწინებდა. სამუშაო ადგილებზე დაშავებისა და გარდაცვალების მძიმე სტატისტიკის გათვალისწინებით, სისხლის სამართლის პოლიტიკაც უნდა იყოს სათანადოდ მკაცრი. ასეთი მსუბუქი სასჯელი ვერ მოახდენს დანაშაულის პრევენციას და როგორც აღმოჩნდა, არც აღმოჩნდა თეიმურაზ ვარშანიძისთვის დამაბრკოლებელი, შეეწყვიტა შრომის კანონმდებლობის დარღვევა.

საგულისხმოა, რომ რესტორან „რეტროში“ მომხდარი ფაქტი არ არის ერთი იზოლირებული შემთხვევა, ის ასახავს მომსახურების სფეროში, საქართველოში არსებულ შრომით-უფლებრივ მძიმე დარღვევებს.

პროფკავშირების გაერთიანება მოუწოდებს:

პროკურატურას ბრალდებულის წინასასამართლო სხომამდე მიმართოს სასამართლოს და მოითხოვოს თეიმურაზ ვარშანიძის დაპატიმრება განაჩენის გამოტანამდე. ასევე, ზოგადად, გაამკაცროს სისხლის სამართლის პოლიტიკა დანაშაულების მიმართ, რომლებიც გამოწვეულია შრომის კანონმდებლობის დარღვევით;

სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურს, არ აღუდგინოს საქმიანობა შპს „რეტროს“ და შპს „რეტრო 2-ს“ მანამ, სანამ არ აღმოიფხვრება ყველა დარღვევა და სრულად არ შესრულდება გაცემული მითითებები.

ბრალდებულ თეიმურაზ ვარშანიძის წინასასამართლო სხდომა 2023 წლის 25 ივლისს ბათუმის საქალაქო სასამართლოშია დანიშნული.