ცნობიერების ამაღლების კამპანიები „ქალთა შრომით უფლებებზე“ - პროფკავშირები სემინარებს განაგრძობს