ცნობიერების ამაღლების კამპანიები „ქალთა შრომით უფლებებზე“ – პროფკავშირები სემინარებს განაგრძობს

ქალთა უფლებების დაცვისა და გაუმჯობესების, ცნობიერების ამაღლების მიზნით, პროფესიული კავშირების გაერთიანება განაგრძობს სემინარების ჩატარებას.

2023 წლის 5-6 მარტს, საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების (GTUC) ორგანიზებითა და ამერიკის სოლიდარობის ცენტრის (AFL CIO) მხარდაჭერით, საგურამოში ჩატარდა ორდღიანი სემინარი თემაზე: „ქალთა შრომითი უფლებები: დისკრიმინაციის აკრძალვა და აღსრულების მექანიზმები“.

სემინარში მონაწილეობა პირველად პროფკავშირულ ორგანიზაციებში დასაქმებულმა 19-მა ქალმა მიიღო.

შეხვედრაზე განიხილეს ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა:

 • ქალთა დამატებითი შრომითი გარანტიები შრომის კოდექსის მიხედვით;
 • შრომითი კანონმდებლობა, უახლესი ცვლილებები;
 • წინასახელშეკრულებო ეტაპზე დისკრიმინაცია, მტკიცების ტვირთი, გონივრული მისადაგება;
 • სექსიზმი და მისი გამოვლენის ფორმები შრომით ურთიერთობებში;
 • შრომითი უფლებების დაცვის მექანიზმები.

 

სემინარში მონაწილეობდნენ:

 • საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების;
 • აგრარულ მეურნეობაში, ვაჭრობასა და მრეწველობაში დასაქმებულთა პროფესიული კავშირის;
 • აფხაზეთის;
 • თბილისის მეტროპოლიტენის მუშაკთა პროფესიული კავშირის;
 • მეტალურგიული, სამთო და ქიმიური მრეწველობის;
 • მედიცინის, ფარმაციისა და სოციალური დაცვის;
 • მომსახურების სფეროს, კომუნალური და ბანკების;
 • ტრანსპორტისა და გზების მუშაკთა პროფესიული კავშირის;
 • საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული კავშირის;
 • ხელოვნების, მასმედიისა და კულტ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების, სპორტის და ტურიზმის მუშაკთა პროფესიული კავშირის პირველად პროფკავშირულ ორგანიზაციებში დასაქმებულები.

სემინარს უძღვებოდნენ: რაისა ლიპარტელიანი – საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე; თამილა გაბაიძე – საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების იურისტი; ნათია გველესიანი – ამერიკის სოლიდარობის ცენტრის პროგრამის ოფიცერი; სალომე ქაჯაია – ამერიკის სოლიდარობის ცენტრის DRL-ის პროგრამის კოორდინატორი; ია შერაზადიშვილი – საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების საორგანიზაციო დეპარტამენტის სპეციალისტი.