ქალები წინა ხაზზე, გენდერული პრობლემები - კონფერენცია დისტანციურად გაიმართა