პროფკავშირებს და დეზერტირების ბაზრის ადმინისტრაციას შორის მოლაპარაკება შედგა