პროფკავშირებმა ,,ელმავალმშენებელს'' სასამართლო დავა მოუგო