პროფკავშირებმა დეკრეტული შვებულების დროს გათავისუფლებული სოციალური მუშაკის დავა მოიგო