პროფკავშირების ქართულ-ავსტიული სკოლა ახალი ნაკადის მიღებას იწყებს