პროფკავშირების მიმართ საზოგადოების ნდობა წლიდან წლამდე იზრდება