პროფკავშირები დიდ ოცეულს სახელმწიფო ჯანდაცვის, სამუშაო ადგილებისა და შემოსავლების შესანარჩუნებლად კოორდინირებული მოქმედებისკენ მოუწოდებენ