ახალციხის სატყეო სააგენტოში პროფკავშირებმა სემინარი ჩაატარა

ახალციხის სატყეო სააგენტოში მშენებელთა და ტყის მუშაკთა დამოუკიდებელი პროფკავშირების ორგანიზებითა და ამერიკის სოლიდარობის ცენტრის მხარდაჭერით ჩატარდა სემინარი შრომის უსაფრთხოების და შრომის უფლებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე.

სემინარს უძღვებოდნენ მშენებელთა და ტყის მუშაკთა დამოუკიდებელი პროფკავშირის თავმჯდომარე მარინა კურტანიძე, პროფკავშირების გაერთიანების შრომის უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსი ნიკა კაკაშვილი და პროფკავშირების იურიდიული დეპარტამენტის იურისტი ქეთი ჩხაიძე.

მონაწილეებმა მიიღეს დეტალური ინფორმაცია ხის ჭრის სამუშაოების წარმოებისას საწარმოო ტრავმატიზმისა და პროფესიული დაავადებების აცილებისთვის უსაფრთხოების რა წესები უნდა იქნეს დაცული.