პლატფორმული დასაქმება, საკანონმდებლო რეგულაციები, ეროვნული და საერთაშორისო პრაქტიკა - პროფკავშირები სტუდენტებს შეხვდნენ