მთავრობამ, პროფკავშირებმა და დამსაქმებლებმა სამმხრივი კომისიის სხდომაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მიიღეს