ირაკლი პეტრიაშვილი მთავარ შრომის ინსპექტორთან არსებული მრჩეველთა საბჭოს სხდომას გაუძღვა

პროფკავშირების გაერთიანების ხელმძღვანელი ირაკლი პეტრიაშვილი მთავარ შრომის ინსპექტორთან არსებული მრჩეველთა საბჭოს რიგით მეხუთე სხდომას გაუძღვა.

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების მიხედვით, შეხვედრაზე წარმოდგენილი იყო შრომის ინსპექციის სამსახურის მიერ 2022 წლის პირველ 6 თვეში გაწეული საქმიანობის ანგარიში. საბჭოს წევრები გაეცნენ უწყებაში ამოქმედებული საკონსულტაციო ცენტრის – 1575 საქმიანობასაც.

შრომის ინსპექციის სამსახურის  ანგარიშის მოსმენის შემდეგ აღინიშნა, რომ ინსპექციის ანგარიშების მომზადების პროცესში ყურადღება  უნდა გამახვილდეს  არამხოლოდ საწარმოო შემთხვევების და დარღვევების სტატისტიკაზე, არამედ,სექტორში დასაქმებულთა ოდენობის თანაფარდობაზე დარღვევების ოდენობასთან. ასევე, მნიშვნელოვანია, მოხდეს ინსპექტირების მაჩვენებლების სტატისტიკური მონაცემების შედარება წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელთან და დაჯამდეს ფინანსური სახდელების საერთო ოდენობა.

სხდომაზე ასევე იმსჯელეს შრომის ინსპექციის მიერ გამოყენებული ადმინისტრაციული სახელების პრინციპზე და  პროპორციულობაზე. მხარეები შეთანხმდენენ, რომ ინსპექციის საქმიანობა  და რესურსი  ძირითადად, მიმართული უნდა იყოს დარღვევების პრევენციაზე.

საბჭოს წევრებმა ყურადღება გაამახვილეს ვებ-გვერდისა და ცხელი ხაზის გამართულად მუშაობის მნიშვნელობაზე, რათა დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა დროული და სწორი ინფორმირება მოხდეს.

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების გარდა, შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა შრომითი უფლებების დარღვევის პრევენციის მიზნით, ცნობიერების ამაღლების კამპანიების მნიშვნელობაზე როგორც დასაქმებულთათვის, ასევე, დამსაქმებლებისთვის. აღინიშნა, რომ მნიშვნელოვანია, ამ პროცესში  მხარეთა ჩართულობა.

გარდა ამისა, საბჭოს სხდომაზე საბჭოს წევრებმა იმსჯელეს ინსპექციის სამართალდამრღვევი ოქმების საჯაროდ ხელმისაწვდომობასთან, ასევე, სამუშაო დროის აღრიცხვასთან დაკავშირებით და შეთანხმდენენ, რომ ამ საკითხებთან დაკავშირებით სამომავლოდ კონსულტაციები გაგრძელდება.

ირაკლი პეტრიაშვილი მთავარ შრომის ინსპექტორთან არსებული მრჩეველთა საბჭოს ხელმძღვანელია. საბჭოს  შემადგენლობაში კი: პროფკავშირების გაერთიანების, საქართველოს პარლამენტის, სახალხო დამცველისა და  დამსაქმებელთა ასოციაციების  წარმომადგენლები შედიან.