მრავალწლიანი ბრძოლა წარმატებით დასრულდა!

უზენაესმა სასამართლომ, საბოლოო გადაწყვეტილებით, სამსახურში აღადგინა და იძულებითი მოცდენისთვის კომპენსაციის გადახდა დააკისრა შპს “კარმენს”, რომელმაც 3 წლის წინ, 31 დეკემბერს, 7 ადამიანი უკანონოდ გაათავისუფლა სამსახურიდან.

სამწლიანი დავა უზენაესი სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებით, დასაქმებულთა სასარგებლოდ დასრულდა. შვიდივე მოდავე სასამართლომ სამსახურში აღადგინა და კომპანიას მათთვის იძულებითი მოცდენის ანაზღაურება დააკისრა, რაც მთლიანობაში 200 ათას ლარამდე თანხას შეადგენს.

დავაში დასაქმებულთა ინტერესებს მთელი სამი წლის განმავლობაში აგრარული მეურნეობის, ვაჭრობისა და მრეწველობის პროფკავშირი, საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანება და პროფკავშირების იურისტი თამარ გაბისონია იცავდა.