მინიმალური ხელფასისი ზრდის მნიშვნელობა სიღარიბის დასაძლევად