მიმდინარე წლის 28 აპრილს, შეთანხმება იქნა მიღწეული შპს ,,ჯორჯიან მანგანეზი“-ს ადმინისტრაციასა და პროფკავშირს შორის