საქართველოს ფოსტის მძღოლების შეხვედრა პროფკავშირების წარმომადგენლებთან