საქართველოს ფოსტის მძღოლების შეხვედრა პროფკავშირების წარმომადგენლებთან

შპს“ საქართველოს ფოსტის“ გადაზიდვების დეპარტამენტის მძღოლების კოლექტიური განცხადების, მათ მიმართ დამსაქმებლის მხრიდან დარღვეული შრომითი უფლებებისა და დაბალ შრომის ანაზღაურებასთან დაკავშირებული საკითხების მოსაგვარებლად, მედიაციის პროცესის ფარგლებში პროფკავშირების გაერთიანებისა და კავშირგაბმულობის მუშაკთა პროფესიული კავშირის წარმომადგებლების, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების, დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ დანიშნულ მედიატორსა და ,,საქართველოს ფოსტის” დასაქმებულთა წარმომადგენლებს შორის შეხვედრა გაიმართა.

შეხვედრაზე განხილული და წარმოდგენილი იქნა ის საკითხები, რომელთა განხორციელებაც დასაქმებულთა (გადაზადვების დეპარტამენტის მძღოლთა) შრომითი უფლებების დაცვას, მათთვის შესაბამისი შრომის ანაზღაურების დაწესება/მოწესრიგებას შეუწყობს ხელს.