ლავრენტი ალანია

გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე

ლავრენტი ალანია

ლავრენტი ალანია – გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე

ლავრენტი ალანიამ პროფკავშირული მოღვაწეობა დაიწყო 2005 წელს, როდესაც  პროფესიული კავშირების გაერთიანების პროფმომსახურეობის სამმართველოს  უფროსად დაინიშნა.  არის შპს ,,პროფკავშირების კადრების მომზადების და გადამზადების ცენტრი”-ს დირექტორი.  2006 წლიდან საქართველოს ტრანსპორტისა და გზების მუშაკთა პროფესიული კავშირის პრეზიდენტია. 2017 წელს აირჩიეს საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილედ.

გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე – ლავრენტი ალანია

ხელმძღვანელობს:

  1. გაერთიანების სამეურნეო საქმიანობას;
  2. ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოებთან მუშაობას;
  3. დასაქმებულთა შრომითი უფლებების დაცვის მიზნით აქციებისა და მანიფესტაციების ორგანიზებას;
  4. პროფკავშირებში ახალგაზრდების მოზიდვისა და დამკვიდრების საკითხებს.