ირაკლი პეტრიაშვილი

საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე

ირაკლი პეტრიაშვილი

ირაკლი პეტრიაშვილი – საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე.

1999 წ. -გაიარა გადამზადება შსო-ს (შრომის საერთაშორისო ორგანიაციის) სპეციალურ კურსში ახალგაზრდა პროფკავშირლებისთვის, საიდანაც დაიწყო მისი პროფკავშირული მოღვაწეობა;

2000წ.- არჩეულ იქნა პირველადი პროფკავშირული ორგანიზაციის თავმჯდომარედ სს“თელასში“;

2000წ. – აირჩიეს საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების ვიცე-პრეზიდენტად, სადაც ეკონომიკური სფეროს და პროფკავშირიულ პოლიტიკის განსაზღვრავდა;

2004წ. – ირაკლი პეტრიაშვილი აირჩიეს მომსახურების და კავშირგაბმულობის სფეროში დასაქმებულთა პროფკავშირის პრეზიდენტად;

2005წ.- აირჩიეს საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარედ. მისი ლიდერობის პერიოდში განხორცილდა პროფკავშირების ძირეული რეფორმა, რის შედეგადაც ინტენსიურად დაიწყო დასაქმებულთა უფლებებისა და ინტერესებისთვის ბრძოლა;

2015 წლის დეკემბერში აირჩიეს პროფკავშრების პან ევროპული რეგიონული საბჭოს (ITUC PERC) პრეზიდენტად;

2017 წლის სექტემბერში, იგი ხელახლა იქნა არჩეული საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარედ.