კიდევ ერთი მოგებული დავა - აბაშის მერიიდან გათავისუფლებულმა სამმა თანამშრომელმა დავა სააპელაციოშიც მოიგო