კანონიერი გაფიცვა და დასაქმებულთა უფლებების დაცვა/გაძლიერება - სახელმწიფო დეპარტამენტმა 2021 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა