კანონი ამოქმედდა, ზიანი გრძელდება, მსხვერპლი იზრდება