პროფკავშირების გაერთიანების იურისტი ITUC-PERC-ის ახალგაზრდული კომიტეტის წევრად აირჩიეს