ირაკლი პეტრიაშვილის კომენტარი დაგეგმილ აქციასთან დაკავშირებით