ღირსეული სამუშაო პროგრამის დაწყების შესახებ სამმხრივი საკონსულტაციო შეხვედრა გაიმართა