დასაქმებულთა საყურადღებოდ!

 დასაქმებულთა საყურადღებოდ!
 საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება გამცნობებთ, რომ თუ მიგაჩნიათ, რომ  სამუშაო ადგილი (ან პირობები), სადაც თქვენ მუშაობთ საშიშია  თქვენი ან სხვა დასაქმებულის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის, აგრეთვე არ გეძლევათ დამცავი საშუალებები სამუშაოს საშიშროების, სიმძიმის ან მავნეობის გათვალისწინებით, ან ირღვევა თქვენი შრომითი და სხვა უფლებები, სამართლებრივი და პრაქტიკული კონსულტაციებისათვის მოგვმართეთ:  0177, ქ.თბილისი,  ვაჯა_ფშაველას გამზ.#1/43, tel.

 
  
 
        
 

 

 (00 995 32) 32-35-87 

      
 
მობ.

 
  
 
        
 

 

893-63…

      
 
; ელ ფოსტა: victor_gtuc@yahoo.com